Jij bent een 3PL Provider?
Wij hebben ervaren werkkrachten voor jouw warehouse.

3PL providers hebben het niet gemakkelijk vandaag de dag. Door de variaties in de productie, door de prijzen die onder druk staan… Bij LIS stellen wij niet alleen flexibele en efficiënte arbeidskrachten ter beschikking, maar we leveren ook ervaren supervisors.

Als geen ander weten wij bij LIS hoeveel werk jij steekt in de planning en de uitvoering van de goederenstromen in jouw bedrijf. Maar soms is er nood aan versterking. Ontstaat er een gat in de productielijn. Is het nodig om een tandje bij te steken… 
Wanneer er een verschil blijkt te ontstaan tussen de planning en de voorspellingen. Wanneer de capaciteit moet verhogen of de overtollige voorraden blijven liggen. Jij hecht belang aan je integraal ketenbeheer. Wij ook.

Onze referenties en klanten vind je dan ook onderaan op deze pagina. Zij weten al wat wij voor hen kunnen betekenen en welke meerwaarde we kunnen leveren.  Nu jij nog.

Wat is 3PL ?

3PL of 3rd party logistics is ontstaan toen de concurrentie toenam en de markt aan dynamiek won voor de verladende partijen. In plaats van zelf te investeren in alle noodzakelijke elementen om in de transportbehoeften te voorzien, werd er meer en meer beroep gedaan op externe partijen (3rd parties of derden) voor de uitvoering van de verschillende logistieke activiteiten.

Hierdoor behoudt de verlader de controle van het logistieke concept maar worden operationele en/of tactische activiteiten uitbesteed aan de 3PL providers.

LIS kan ook zelf beschouwd worden als een 3PL provider

Ook LIS kan dus beschouwd worden als een 3PL provider. Wij leveren niet alleen de flexibele mankracht voor de werkvloer, maar wij nemen ook de dagelijkse leiding over door onze Supervisors en Operations Managers ter beschikking te stellen van onze klanten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voordelen van 3PL Logistics

Kost- en tijdwinst: logistieke dienstverlening is de specialiteit van deze 3PL providers, ze beschikken over meer kennis en expertise dan de verladers en kunnen daardoor een grotere tijd- en kostenefficiëntie mogelijk maken. Bovendien moeten de 3PL providers blijven investeren om aan de vraag van de klanten te voldoen, iets waar de verlader niet altijd de mogelijkheid toe heeft.

Focus: Logistieke outsourcing stelt bedrijven met beperkte logistieke expertise in staat zich te richten op hun kernactiviteiten aangezien ze er niet altijd baat bij hebben om te investeren in gebieden waarin ze niet deskundig zijn.

Flexibiliteit: 3PL providers zijn perfect om een tijdelijk tekort aan capaciteit op te vangen zonder permanente investeringen waarvan men de haalbaarheid nog niet heeft kunnen inschatten. Dit stelt bedrijven in staat om hun middelen, waaronder het aantal werknemers, voorspelbaarder te beheren en vaste kosten om te zetten in variabele kosten.